Tip en 10’er om arbejde nær trafik

Udfyld kuponen og se, hvor skarp du er på sikkerheden.

Det arbejdsfri område mellem arbejdsområdet og afspærringen mod kørebanen, bruger man som opmagasineringsplads til maskiner og materialer.
Ja
Nej
Arbejdsområdet er det område, hvor man arbejder, og der hvor man stiller maskiner og materialer.
Ja
Nej
Trafikværn er den kraftigste form for afspærring og kan fx være stålautoværn eller sammenkoblede betonblokke.
Ja
Nej
Bevægeligt vejarbejde er vejarbejde, der foregår maks. 3 dage på 1 sted.
Ja
Nej
Barrierer i form af fx sandfyldte plastikelementer er den kraftigste form for afspærring og kan erstatte trafikværn.
Ja
Nej
Stationært vejarbejde er vejarbejde af mere end 1 dags varighed på samme sted.
Ja
Nej
Vejarealet er kun det areal, hvor der kører biler. Cykelsti, fortov, sti, tunnel og lignende er ikke med i vejarealet, fordi der ikke færdes særligt farlige trafikanter.
Ja
Nej
Beskyttelsesmodul er et arbejdsområde, der i hver ende er beskyttet af en fysisk barriere som fx et køretøj på min. 1500 kilo eller en tavlevogn, som forhindrer trafikken i at komme ind på området.
Ja
Nej
Vejarbejde er alt arbejde på, under, over eller ved siden af vejen, som på en eller anden måde generer trafikkens bevægelse eller som kræver ekstra opmærksomhed fra trafikanterne.
Ja
Nej
Begrænsningslinje er den linje, der markerer at vejbanen bliver smallere på grund af vejarbejde.
Ja
Nej
Se hvordan du klarede det
du fik
forkert'o'meter
rigtigt'o'meter
andre fik