Fakta om vejarbejde der kun varer en dag

Vejarbejde er mange ting. Og selvom det kun drejer sig om mindre opgaver, skal du stadig huske afskærmning for din egen sikkerheds skyld.

Mindre vejarbejder kan f.eks. være:

  • Opsætning af belysning og portaltavler, samt kantpæle og tavler i rabat.
  • Kantstens- og ledningsarbejder.
  • Udførelse af afmærkning på kørebanen.
  • Opmåling og vejtekniske målinger.
  • Brøndarbejde, slamsugning og spuling i kloakledninger.