Fakta om vejarbejde med arbejdsfrit område

Vejarbejde på mindre befærdede veje eller ved bevægelige arbejder kan sikres med et arbejdsfrit område. Et arbejdsfrit område betyder:

  • Der laves et område mellem trafik og arbejdsplads på en meter.
  • Der må ikke arbejdes eller stille materialer i området.
  • Området skal tydeligt markeres som arbejdsområde.
  • Afspærringen skal bestå af en tværafspærring mod trafikken og en længdeafspærring mellem trafik og arbejde.
  • Det arbejdsfrie område skal markeres synligt.