Test dig selv om arbjede nær trafik

du fik
forkert'o'meter
rigtigt'o'meter

Test dig selv om arbejde nær trafik

Den rigtige skiltning kan være din beskyttelse mod at biler og cykler tromler ind på dit arbejdsområde til fare for dig og dine kolleger.

Samtidig er skiltningen med til at vejlede trafikanterne, så de ikke kommer til at skade hinanden, der hvor der foregår vejarbejde.

Test dig selv, og se om du er parat til et sikkert arbejde i trafikområder.

Den mindste afstand, som en færdselstavle skal have til jorden er
1 m
50 cm
2 m
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

1 meter over vejen er højt nok til, at alle opmærksomme trafikanter kan se færdselstavlen. Den må også godt hænge højere – 1 meter er minimumhøjden.

Skiltet her er et forvarselsskilt og betyder
Gravearbejde! Skal kun anvendes for at advare mod huller i vejen
Vejarbejde! Skal anvendes ved alle vejarbejder på nær bevægelige arbejder på mindre veje med meget lidt trafik
Mandskab på vejbanen! Skal anvendes, når man ikke har tid til at sætte trafikværn op
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Skiltet er til for din sikkerhed. Det er vigtigt du anvender det hver gang du skal lave vejarbejde, så trafikanterne kan blive advaret om, at du færdes på vejen. Det er kun, når du færdes på mindre veje med meget lidt trafik, at forsvarsskiltet kan undværes.

Markeringskegler er kraftige plastikrør på fod og anvendes
Når en tafikeret vej skal afspærres for al trafik
Når vejarbejdet primært er af kortere varighed
Som midlertidig afspærring indtil trafikværn når frem
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Markeringskegler anvendes som længdeafspærring og begrænsningslinje ved midlertidige vejarbejder – både stationære og bevægelige. Når vejarbejdet er stationært og foregår i tæt bebyggede områder må der højest være 6 meter mellem hver kegle. Uden for tæt bebyggede områder må der højest være 20 meter mellem hver kegle.

Må du anbringe afmærkning på cykelstien?
Ja, men kun som nødløsning, og så skal man også sørge for at sikre, at det er mindst muligt til fare for cyklisterne
Nej, aldrig
Ja, det er faktisk et praktisk sted at anbringe afmærkning
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Du må kun anbringe afmærkning på cykelstien, hvis intet andet er muligt. Og hvis det endelig er nødvendigt at anbringe fx markeringskegler eller spærrebomme på cykelstien, skal de stå så fast, at de ikke rykker sig for let. Ellers er det for farligt for cyklisterne.

Ved alt vejarbejde skal man opstille følgende afspærring
Kun længdeafspærring vendt mod trafikken
Kun tværafspærring mellem trafik og arbejdsplads
Både længdeafspærring og tværafspærring
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Ved alt vejarbejde skal der både etableres afspærring på tværs og på langs af vejen omkring det område, hvor der arbejdes. Det er for at sikre, at biler ikke kører op i vejarbejdet bagfra, og samtidig sikre, at biler ikke kører ind på det område, hvor vejarbejderne går rundt, og hvor der står materiel.

Der findes mange slags afspærring. Du skal vælge den slags, der passer bedst til den type vejarbejde, du udfører – bevægeligt, stationært, typen af maskiner, og så videre.

andre fik
(20%)
(80%)