Undgå belastende arbejdsstillinger

  • Planlæg arbejdet, så du helt kan undgå belastende arbejdsstillinger.
  • Brug altid tekniske hjælpemidler, hvor der er plads og mulighed for det.
  • Sørg for god orden, så du kan anvende tekniske hjælpemidler.
  • Veksl mellem forskellige typer opgaver og arbejdsstillinger.
  • Undgå at arbejde over skulderhøjde og under knæhøjde.
  • Undgå så vidt muligt at arbejde i liggende-, hug- eller knæliggende arbejdsstillinger over en længere periode.

Læs mere om arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser – AT-meddelelse fra 1998