Arbejde i eksisterende krybekældre

Denne vejledning beskriver de særlige risici, der findes ved at arbejde i krybekældre. Den beskriver også, hvordan man kan imødegå disse risici effektivt. Krybekælderens højde:

  • Du må ikke arbejde i krybekældre under 60 cm.
  • Ved arbejdshøjder mellem 60 og 120 cm er der store sundheds- og sikkerhedsmæssige krav.
  • Generelt falder kravene, jo højere arbejdshøjde, der er tale om.
  • Der kan være en del sikkerhedsmæssige foranstaltninger i krybekældre med en rimelig højde, fx hvis adgangsvejene til arbejdsstedet er komplicerede eller trange.

Hvor høj og hvor længe?

    • Mellem 60 – 90 cm høj – max 1 time fordelt over en dag
    • Mellem 90 – 120 cm – max 2 timer fordelt over en dag
    • Over 120 cm og mindre end personens ståhøjde – max 4 timer fordelt over en dag

Læs mere på

Arbejde i krybekældre – bfa-ba.dk