Ensidigt belastende arbejde (EBA)

Forskellige former for EBA:

 • Ensidigt, gentaget arbejde.
 • Statisk holde- og bærearbejde.
 • Arbejde i fastlåste arbejdsstillinger.
 • Opmærksomheds-, koncentrations-, syns- og hørekrævende arbejde.

Belastende arbejdsstillinger og -bevægelser hænger sammen med:

 • Arbejdsstedets indretning og inventar.
 • De brugte maskiners og tekniske hjælpemidlers udformning/betjeningskrav.
 • Emnernes form samt placering før, under og efter håndteringen.
 • Valg af arbejdsmetode.

Undgå belastende arbejdsstillinger:

 • Planlæg arbejdet, så du helt kan undgå belastende arbejdsstillinger.
 • Brug altid tekniske hjælpemidler, hvor der er plads og mulighed for det.
 • Sørg for god orden, så du kan anvende tekniske hjælpemidler.
 • Veksl mellem forskellige typer opgaver og arbejdsstillinger.
 • Undgå at arbejde over skulderhøjde og under knæhøjde.
 • Undgå så vidt muligt at arbejde i liggende-, hug- eller knæliggende arbejdsstillinger over en længere periode.

Se også:
AT-vejledning fra 2005 om løft, træk og skub
App og hjemmesideværktøj vedr. ”tjek af løft” på ATs hjemmeside