Når du laver murerarbejde

Læs hvordan man kan reducere det tunge arbejde og de belastende arbejdsstillinger.

  • Hæv stilladset for hver 1 meter.
  • Fundamenter og sokler – planlæg arbejdet så du undgår at arbejde under knæhøjde.
  • Brug stenhoveder med 80 sten og placer dem på forhøjede skamler ved arbejdsstedet.
  • Muring under udhæng, altaner og dæk – sørg for ikke at mure over skulderhøjde.
  • Opmuring i trange rum – brug så vidt muligt tekniske hjælpemidler og sørg for god transportvej til og fra rummet.
  • Murerbaljer – hæv baljen, brug gerne stativ.
  • Klipning af mursten – brug værktøj der skåner ryg og skuldre.
  • Aktivering og oprøring af mørtel – brug et 2-håndsbetjent mekanisk kabelfrit værktøj – fx et røreværk med påmonteret piskeris.

Læs mere på

Opmuringsarbejde – bfa-ba.dk