Tip en 10’er om belysning

Udfyld kuponen og se, hvor skarp du er på sikkerheden.

Belysningsstyrken angives ved enheden ohm
Ja
Nej
Alle områder, hvor du eller dine kolleger færdes, skal oplyses med minimum 25 lux
Ja
Nej
Alle rum, hvor der ikke er lys nok, skal afspærres - også hvis rummet blot bruges til gennemgang
Ja
Nej
Når du står indendørs og skal skære gipsplader eller andet materiale til skal det belyses med 50 lux
Ja
Nej
Det kan føre til øjengener, muskelspændinger, hovedpine og ligefrem skader og ulykker, hvis belysningen er forkert på arbejdsstedet
Ja
Nej
Et arbejdsområde, som bruges til gennemgang, men hvor der ikke arbejdes, skal oplyses med 100 lux
Ja
Nej
Hvis et rum er belyst med 500 lux, er det ok, at det næste rum, man går ind i, kun er belyst med 25 lux
Ja
Nej
Orienteringslys og arbejdsbelysning bør fordeles på så mange el-grupper som muligt
Ja
Nej
Der bør altid være så meget lys som overhovedet muligt, altså jo højere lux, jo bedre
Ja
Nej
Se hvordan du klarede det
du fik
forkert'o'meter
rigtigt'o'meter
andre fik