Fakta om arbejde nær el-tavler

Stort set alle arbejdssteder og byggepladser har brug for el. Det kan være el til maskiner og belysning, og det kræver ofte større el-tavler, som skal være forsvarligt monteret og afskærmet.

Ved el-tavler skal du bl.a.:

  • Udvise omtanke og omhu for at undgå fare for dig og dine kolleger
  • Betragte el-tavler som spændingsførende
  • Følge evt. anvisninger fra elselskabet
  • Sikre fri adgang foran