Bygningstruktør-Fakta

10 gode råd når du skal opstille din stige

Stiger skal altid opstilles forsvarligt, hvilket vil sige på fast, plant underlag Tjek altid, at stigen er i orden, f.eks. at trinene ikke er i stykker. Bruger du stiger som […]

Fakta om arbejde nær el-tavler

Stort set alle arbejdssteder og byggepladser har brug for el. Det kan være el til maskiner og belysning, og det kræver ofte større el-tavler, som skal være forsvarligt monteret og […]

Husk din sikkerhed…

Når du arbejder med farlige stoffer og materialer, er det vigtigt, at du har en høj bevidsthed om sikkerhed og risiko. Du skal bl.a. prøve at undgå de farlige stoffer, […]

Regler for wienerstiger

Top-enderne ikke må kunne spænde mod hinanden. De må kun kunne bruges som enkeltstige, hvis de er indrettet til det. Der skal være en kæde i hver side, som sikrer, […]

Hold el-orden

Elektricitet er farligt, hvis det ikke er rigtigt installeret, sikret og løbende efterset. Derfor skal du altid være opmærksom, hvordan el-sikkerheden er på byggepladsen og de steder, du arbejder. Der […]

Skurvognen er din base

Skurvognen er beregnet til dig! Og er beregnet til din personlige hygiejne. Der er helt klare regler for, hvordan en skurvogn skal indrettes. Læs meget mere på Indretning af skurvogne […]

Stiger som flugtvej

Der skal altid være en flugtvej ud over adgangsvejen sådan, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed. Hvis I bruger stiger som flugtvej/adgangsvej, skal de fastgøres. […]

Belysning på arbejdssted og byggeplads

Lige gyldigt om det er en stor eller lille byggeplads, er det vigtigt, at belysningen er korrekt. Det minimerer naturligvis risikoen for ulykker, når du kan se, hvad du laver, […]

Asbest

BFA Bygge & Anlæg har lavet et site, der informerer om alt du skal vide om asbest. Læs meget mere her: Asbest-huset.dk ATs vejledning om asbest, opdateret 2019

Fakta om krav til stiger

Alle stiger skal med passende mellemrum ses efter for slaphed, revner og brud. Defekte stiger skal omgående repareres eller kasseres. Husk at der er forskel på, hvilken type stige der […]

Når du skal føre og installere kabler

Du må ikke føre kabler, der ligger direkte på jorden. På arealer hvor man færdes – både gående og med køretøjer – skal kabler beskyttes. Når du fører kabler i […]

Maskiner kræver respekt

Manglende instruktion og forkert brug er de vigtigste årsager til ulykker og arbejdsskader med maskiner og værktøj på byggepladsen. Hvis du er i tvivl, så læs brugsanvisningen og overhold sikkerhedsreglerne […]