Gulvlægger-Fakta

Støj og hånd/armvibrationer

Branchevejledning om Støj og Hånd/armvibrationer Denne vejledning giver gode råd om forholdsregler mod hånd- og armvibrationer.Støj og vibrationer – bfa-ba.dk

Fakta om trafik på byggepladsen

Byggepladsen kan være et stort kaos, og derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på både adgangs- og transportveje. En byggeplads skal opfylde følgende: Al færdsel skal kunne foregå […]

Krav og lovgivning om maskiner

Der findes maskiner til mange forskellige formål, og hver maskine har sine sikkerhedsbestemmelser. Selvom det kan virke uoverskueligt, er det vigtigt du sætter dig ind i netop den maskine du […]

Oversigt over tekniske hjælpemidler

Mange arbejdsulykker og -skader kan undgås ved at bruge hjælpemidler som lifte, arbejdsplatforme og stilladser. Der findes mange forskellige muligheder, og derfor har brancherådet udviklet et katalog som du kan […]

Farlige stoffer

Kemiske stoffer og støv kan give eksem, allergi. I værste fald skader på bl.a. hjernen og nervesystemet og evnen til at få sunde børn. Derfor skal du være opmærksom på […]

Undgå belastende arbejdsstillinger

Planlæg arbejdet, så du helt kan undgå belastende arbejdsstillinger. Brug altid tekniske hjælpemidler, hvor der er plads og mulighed for det. Sørg for god orden, så du kan anvende tekniske […]

Organiske opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden og lungerne og give alvorlige skader. Selv opløsningsmidler, der ikke lugter grimt eller virker farlige, kan være skadelige på mange forskellige organer. Heldigvis findes […]

Ensidigt belastende arbejde (EBA)

Forskellige former for EBA: Ensidigt, gentaget arbejde. Statisk holde- og bærearbejde. Arbejde i fastlåste arbejdsstillinger. Opmærksomheds-, koncentrations-, syns- og hørekrævende arbejde. Belastende arbejdsstillinger og -bevægelser hænger sammen med: Arbejdsstedets indretning […]

Styr på stofferne

I bygge- og anlægsbranchen bruger vi op mod 70.000 forskellige former for kemiske stoffer og materialer. Her kan du hente ideer til, hvordan du arbejder med farlige stoffer og materialer […]

Fakta om arbejde nær el-tavler

Stort set alle arbejdssteder og byggepladser har brug for el. Det kan være el til maskiner og belysning, og det kræver ofte større el-tavler, som skal være forsvarligt monteret og […]

Støv på byggepladsen

Støv på byggepladsen er ofte et stort og alvorligt problem – både for dig og byggeriets kvalitet. Men støvdannelse og støvpåvirkninger på byggepladsen kan forebygges. Læs meget mere på Støv […]

Fakta om gode råd om arbejdsbelysning

God belysning, gør arbejdet meget lettere. Men det kan være svært at bruge kunstigt lys, fordi der kan komme skygger, eller det kan blænde dig. Her har du et par […]

Kom støvet til livs

Byggebranchen kan være beskidt og fuld af støv. Det støver bl.a. fra jord, byggematerialer og biologiske materialer. Det er ofte generende, og det kan give alvorlige skader akut eller på […]

Hold el-orden

Elektricitet er farligt, hvis det ikke er rigtigt installeret, sikret og løbende efterset. Derfor skal du altid være opmærksom, hvordan el-sikkerheden er på byggepladsen og de steder, du arbejder. Der […]

Husk din sikkerhed…

Når du arbejder med farlige stoffer og materialer, er det vigtigt, at du har en høj bevidsthed om sikkerhed og risiko. Du skal bl.a. prøve at undgå de farlige stoffer, […]