Sitet er udarbejdet i 2008. Siden da er links opdateret, men der kan være sket
ændringer i forhold til fakta, der ikke er med i dette site.

Gulvlægger-Fakta

Hold el-orden

Elektricitet er farligt, hvis det ikke er rigtigt installeret, sikret og løbende efterset. Derfor skal du altid være opmærksom, hvordan el-sikkerheden er på pladsen, og de steder du arbejder. Der […]

Hold el-orden

Elektricitet er farligt, hvis det ikke er rigtigt installeret, sikret og løbende efterset. Derfor skal du altid være opmærksom, hvordan el-sikkerheden er på byggepladsen og de steder, du arbejder. Der […]

Belysning på arbejdssted og byggeplads

Lige gyldigt om det er en stor eller lille byggeplads, er det vigtigt, at belysningen er korrekt. Det minimerer naturligvis risikoen for ulykker, når du kan se, hvad du laver, […]

Fakta om vibrerende maskiner og værktøj

Håndbetjente værktøjer til boring og skæring i bygningselementer belaster hænder og arme. Det kan give følelsesløshed, sovende fornemmelse og smerter i fingre, hånd og arme. I værste fald kan det […]

Fakta om tunge løft ved håndtering af maskiner og værktøj

Håndtering af tunge maskiner, kan give skadelige påvirkninger på kroppen, fordi arbejdsstillingerne ofte er akavede ligesom de skæve og ofte tunge løft kan være skadelige. Brug tekniske hjælpemidler når maskiner […]

Fakta om transport med kran, truck, hejs og teleskoplæsser

Indretning af byggepladsen. Byggepladsen skal indrettes, så det er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler til transport af materialer – som enten fjerner belastningerne helt, eller reducerer dem til et […]

Fakta om trafik på byggepladsen

Byggepladsen kan være et stort kaos, og derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på både adgangs- og transportveje. En byggeplads skal opfylde følgende: Al færdsel skal kunne foregå […]

Krav og lovgivning om maskiner

Der findes maskiner til mange forskellige formål, og hver maskine har sine sikkerhedsbestemmelser. Selvom det kan virke uoverskueligt, er det vigtigt du sætter dig ind i netop den maskine du […]

Oversigt over tekniske hjælpemidler

Mange arbejdsulykker og -skader kan undgås ved at bruge hjælpemidler som lifte, arbejdsplatforme og stilladser. Der findes mange forskellige muligheder, og derfor har brancherådet udviklet et katalog som du kan […]

Farlige stoffer

Kemiske stoffer og støv kan give eksem, allergi. I værste fald skader på bl.a. hjernen og nervesystemet og evnen til at få sunde børn. Derfor skal du være opmærksom på […]

Undgå belastende arbejdsstillinger

Planlæg arbejdet, så du helt kan undgå belastende arbejdsstillinger. Brug altid tekniske hjælpemidler, hvor der er plads og mulighed for det. Sørg for god orden, så du kan anvende tekniske […]

Organiske opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden og lungerne og give alvorlige skader. Selv opløsningsmidler, der ikke lugter grimt eller virker farlige, kan være skadelige på mange forskellige organer. Heldigvis findes […]

Ensidigt belastende arbejde (EBA)

Forskellige former for EBA: Ensidigt, gentaget arbejde. Statisk holde- og bærearbejde. Arbejde i fastlåste arbejdsstillinger. Opmærksomheds-, koncentrations-, syns- og hørekrævende arbejde. Belastende arbejdsstillinger og -bevægelser hænger sammen med: Arbejdsstedets indretning […]

Styr på stofferne

I bygge- og anlægsbranchen bruger vi op mod 70.000 forskellige former for kemiske stoffer og materialer. Her kan du hente ideer til, hvordan du arbejder med farlige stoffer og materialer […]

Fakta om arbejde nær el-tavler

Stort set alle arbejdssteder og byggepladser har brug for el. Det kan være el til maskiner og belysning, og det kræver ofte større el-tavler, som skal være forsvarligt monteret og […]