Sitet er udarbejdet i 2008. Siden da er links opdateret, men der kan være sket
ændringer i forhold til fakta, der ikke er med i dette site.

Maler-Fakta

Hold el-orden

Elektricitet er farligt, hvis det ikke er rigtigt installeret, sikret og løbende efterset. Derfor skal du altid være opmærksom, hvordan el-sikkerheden er på byggepladsen og de steder, du arbejder. Der […]

Styr på stofferne

I bygge- og anlægsbranchen bruger vi op mod 70.000 forskellige former for kemiske stoffer og materialer. Her kan du hente ideer til, hvordan du arbejder med farlige stoffer og materialer […]

Oversigt over tekniske hjælpemidler

Mange arbejdsulykker og -skader kan undgås ved at bruge hjælpemidler som lifte, arbejdsplatforme og stilladser. Der findes mange forskellige muligheder, og derfor har brancherådet udviklet et katalog som du kan […]

Belysning på arbejdssted og byggeplads

Lige gyldigt om det er en stor eller lille byggeplads, er det vigtigt, at belysningen er korrekt. Det minimerer naturligvis risikoen for ulykker, når du kan se, hvad du laver, […]

Støv på byggepladsen

Støv på byggepladsen er ofte et stort og alvorligt problem – både for dig og byggeriets kvalitet. Men støvdannelse og støvpåvirkninger på byggepladsen kan forebygges. Læs meget mere på Støv […]

10 gode råd når du skal opstille din stige

Stiger skal altid opstilles forsvarligt, hvilket vil sige på fast, plant underlag Tjek altid, at stigen er i orden, f.eks. at trinene ikke er i stykker. Bruger du stiger som […]

Gode råd om sikker el

Du kan være med at højne el-sikkerheden ved at være opmærksom på følgende: Efterse værktøj når det viser tegn på fejl Efterse værktøj mindst hver anden måned Placer kontakter tæt […]

Kom støvet til livs

Byggebranchen kan være beskidt og fuld af støv. Det støver bl.a. fra jord, byggematerialer og biologiske materialer. Det er ofte generende, og det kan give alvorlige skader akut eller på […]

Regler for wienerstiger

Top-enderne ikke må kunne spænde mod hinanden. De må kun kunne bruges som enkeltstige, hvis de er indrettet til det. Der skal være en kæde i hver side, som sikrer, […]

Fakta om arbejde nær el-tavler

Stort set alle arbejdssteder og byggepladser har brug for el. Det kan være el til maskiner og belysning, og det kræver ofte større el-tavler, som skal være forsvarligt monteret og […]

Husk din sikkerhed…

Når du arbejder med farlige stoffer og materialer, er det vigtigt, at du har en høj bevidsthed om sikkerhed og risiko. Du skal bl.a. prøve at undgå de farlige stoffer, […]

Stiger som flugtvej

Der skal altid være en flugtvej ud over adgangsvejen sådan, at alle på arbejdsstedet i en faresituation kan komme i sikkerhed. Hvis I bruger stiger som flugtvej/adgangsvej, skal de fastgøres. […]

Hold el-orden

Elektricitet er farligt, hvis det ikke er rigtigt installeret, sikret og løbende efterset. Derfor skal du altid være opmærksom, hvordan el-sikkerheden er på byggepladsen og de steder, du arbejder. Der […]

Skurvognen er din base

Skurvognen er beregnet til dig! Og er beregnet til din personlige hygiejne. Der er helt klare regler for, hvordan en skurvogn skal indrettes. Læs meget mere på Indretning af skurvogne […]

Fakta om krav til stiger

Alle stiger skal med passende mellemrum ses efter for slaphed, revner og brud. Defekte stiger skal omgående repareres eller kasseres. Husk at der er forskel på, hvilken type stige der […]