Sitet er udarbejdet i 2008. Siden da er links opdateret, men der kan være sket
ændringer i forhold til fakta, der ikke er med i dette site.

Maler-Fakta

Når du som murer arbejder på stilladser

Bukkestilladser, kasser, stiger og løse konstruktionsdele m.m. må ikke bruges til at forhøje arbejdshøjden. På rullestilladser skal alle hjul være bremset under brug. Bremserne skal være lette at betjene uden […]

Fakta om gode råd om arbejdsbelysning

God belysning, gør arbejdet meget lettere. Men det kan være svært at bruge kunstigt lys, fordi der kan komme skygger, eller det kan blænde dig. Her har du et par […]

Organiske opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden og lungerne og give alvorlige skader. Selv opløsningsmidler, der ikke lugter grimt eller virker farlige, kan være skadelige på mange forskellige organer. Heldigvis findes […]

Hejsestillinger og lifte

Hele byggeprocessen bør tænkes igennem fra starten, så du har let adgang til personlifte osv. Der skal være plads nok på byggepladsen til, at de nødvendige lifte og andet løftegrej […]

Hold el-orden

Elektricitet er farligt, hvis det ikke er rigtigt installeret, sikret og løbende efterset. Derfor skal du altid være opmærksom, hvordan el-sikkerheden er på byggepladsen og de steder, du arbejder. Der […]

Styr på stofferne

I bygge- og anlægsbranchen bruger vi op mod 70.000 forskellige former for kemiske stoffer og materialer. Her kan du hente ideer til, hvordan du arbejder med farlige stoffer og materialer […]

Oversigt over tekniske hjælpemidler

Mange arbejdsulykker og -skader kan undgås ved at bruge hjælpemidler som lifte, arbejdsplatforme og stilladser. Der findes mange forskellige muligheder, og derfor har brancherådet udviklet et katalog som du kan […]

Belysning på arbejdssted og byggeplads

Lige gyldigt om det er en stor eller lille byggeplads, er det vigtigt, at belysningen er korrekt. Det minimerer naturligvis risikoen for ulykker, når du kan se, hvad du laver, […]

Støv på byggepladsen

Støv på byggepladsen er ofte et stort og alvorligt problem – både for dig og byggeriets kvalitet. Men støvdannelse og støvpåvirkninger på byggepladsen kan forebygges. Læs meget mere på Støv […]