Gode råd om sikker el

Du kan være med at højne el-sikkerheden ved at være opmærksom på følgende:

  • Efterse værktøj når det viser tegn på fejl
  • Efterse værktøj mindst hver anden måned
  • Placer kontakter tæt på indgangen
  • Hold armaturer rene og i god stand
  • Forlængerledninger må ikke være af ringere kvalitet end den ledning, der sidder på værktøjet