Når du skal føre og installere kabler

  • Du må ikke føre kabler, der ligger direkte på jorden. På arealer hvor man færdes – både gående og med køretøjer – skal kabler beskyttes.
  • Når du fører kabler i jord skal du tage hensyn til andre eksisterende (eller under byggeprocessen kommende) forsyningsledninger.
  • Du skal altid tage hensyn til andre arbejder eller senere kommende installationer.
  • Midlertidige installationskabler og kappeledninger kan lægges i jord i mindst 35 cm dybde. De skal tildækkes med godkendt kabelafdækning eller trækkes i kabelrør.
  • Kablet fra forsyningsnettet til hovedtavlen skal beskyttes særligt mod mekanisk overlast.
  • Alle forlængerledninger skal være med jordforbindelse.

Læs meget mere på
El – bfa-ba.dk