Fakta om tunge løft ved håndtering af bygningsdele

Mange bygningsdele er generelt så store, at de vil være meget tunge og svære at håndtere manuelt uden at skade kroppen. Undgå derfor at håndtere de bygningsdele manuelt.

  • Brug så vidt muligt tekniske hjælpemidler når bygningsdele skal transporters eller placeres.
  • Brug godkendt løftegrej og taljer.
  • Se altid leverandørens brugsanvisning igennem med henblik på håndtering