Fakta om asbest

Asbest består af meget tynde fibre, der er farlige at indånde. Indånding skader dine lunger og kan give støvlunger og kræftsygdomme, der først viser sig 30-40 år efter udsættelsen.

Asbest har været forbudt i Danmark til isolering siden 1972 og i eternitprodukter siden 1986. Før denne periode blev det anvendt i stort omfang. Derfor risikerer man at støde på asbest i bygninger fra før denne periode.

Hvis du er i tvivl skal asbestreglerne altid følges.