Organiske opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden og lungerne og give alvorlige skader. Selv opløsningsmidler, der ikke lugter grimt eller virker farlige, kan være skadelige på mange forskellige organer. Heldigvis findes der alternativer til de mest gængse midler. På bfa-ba.dk kan du se meget mere om kemi og farlige stoffer.

Læs meget mere her:
ATs vejledning om arbejde med stoffer og materialer, opdateret 2020
ATs vejledning om kræftrisikable stoffer og materialer 2003, opdateret 2019