Spørgsmål om særlig AVP ved arbejde med farlige stoffer

Hvilke særlige regler gælder for udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen (apv) når der skal arbejdes med farlige stoffer?

Hvad tror I, det betyder, at der ligger en særlig apv?

Hvordan tror I, man på den bedste måde oplyser folk og får dem til at passe godt på, når de arbejder med særlige stoffer?