Test dig selv: Kender du faresymboler?

du fik
forkert'o'meter
rigtigt'o'meter

Kemi og farlige stoffer

 

Det kan gå helt galt, hvis du ikke tager dine forholdsregler, når du anvender farlige stoffer på pladsen. Test dig selv og se om du kan kende forskel.

Brug evt. bfa-ba.dk og styrpaastofferne.dk

Dette mærke betyder
Flasker under tryk, fx gasflasker
Godt Nytår
Alkohol forbudt
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Under tryk, fx gasflaske Flasker skal være beskyttet mod stærk opvarmning eller hårde stød eller slag. Beskyttelseshætte eller krav skal være monteret sikkert under transport.

Dette mærke betyder
Hjertestarter
Lys påbudt
Kræftfremkaldende
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Kræftfremkaldende m.m. Produktet kan være kræftfremkaldende, mutagent samt skade forplantningsevnen. Kan endvidere kan n give allergi ved indånding. Arbejd ikke med produkterne uden at der er taget specielle forholdsregler.

Dette mærke betyder
Fare for giftudslip
Brandfare
Livsfarligt at indtage
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Livsfarlige eller giftige at indtage, få på huden eller indånde. Vær meget opmærksom på hvilke personlige værnemidler, du skal bruge. Det bedte er dog at finde et mindre farligt produkt til det samme arbejde.

Dette mærke betyder
Miljøskadeligt
Irriterer og kan give allergi
Giv agt for færdsel
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Irriterer ved kontakt med hud og øjne og kan give allergi ved hudkontakt. Beskyt dig mod hud og øjenkontakt. Anvendes godkendte hansker og beskyttelsesbriller.

Dette mærke betyder
Livsfarligt at indtage
Ætsningsfare
Miljøfarligt
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Livsfarlige eller giftige at indtage, få på huden eller indånde. Vær meget opmærksom på hvilke personlige værnemidler, du skal bruge. Det bedte er dog at finde et mindre farligt produkt til det samme arbejde.

Dette mærke betyder
Eksplosionsfare
Brandfare
Bålplads forbudt
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Brandfarlige Betyder at produktet er yderst brandfarligt. Det betyder at det kan antændes ved høj varme uden at der er en gnist i nærheden. Vær opmærksom på, hvordan produktet opbevares.

Dette mærke betyder
Beskytter mod hud og overflader
Ætsende
Brandfare
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Ætser huden og metaller og kan give alvorlige øjenskader. Du må aldrig have direkte hudkontakt med produktet.

Dette mærke betyder
Irriterer og kan give allergi
Hjelmpåbud
Hold tilbage for gående
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Irriterer ved kontakt med hud og øjne og kan give allergi ved hudkontakt. Beskyt dig mod hud og øjenkontakt. Anvendes godkendte hansker og beskyttelsesbriller.

Dette mærke betyder
Farligt for fisk
Gødning
Miljøfarlig
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Produkter som er skadeligelige for miljøet Produkter mærket med det visne træ og en død fisk betyder, at de er miljøfarlige. Derfor skal du være opmærksom på at de ikke slipper ud i miljøet, og hvis de gør, skal der tages særlige forholdsregler.

Dette mærke betyder
Brandnærende
Brandhæmmende
Brandbart
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Brandnærende Den runde ring, der brænder med bogstavet O betyder, at produktet er brandnærende. Det vil sige, at det ikke er brandfarligt i sig selv, men skal holdes væk fra brandvarlige produkter, fordi det giver næring til ilden, hvis den opstår.

andre fik
(17%)
(83%)