Undersøgeren om faresymboler

Fra 20. januar 2009 til 1. juni 2015 ændres de gamle kendte faresymboler til nye internationale symboler.

Find de nye symboler på www.styrpaastofferne.dk

Find det nye faresymbol for ” irritation ved kontakt med hud og øjne samt allergi”.