Tip en 10’er om hvornår er afstivning nødvendig

Udfyld kuponen og se, hvor skarp du er på sikkerheden.

Alle skrænter rummer en risiko for sammenstyrtning
Ja
Nej
Jord, der er gravet i før, er mere stabilt end jomfruelig jord
Ja
Nej
Kun i udgravninger på over 2 meter bør der etableres flugtveje som fx stiger
Ja
Nej
Et 5 m dybt hul uden afstivning skal have et anlæg på 1:2 – dvs. for hver 2 meter du graver ned, skal der også graves 1 meter hen i bredden, så skrænten ikke bliver for stejl
Ja
Nej
Tung trafik i nærheden kan betyde, at din udgravning bliver mindre stabil
Ja
Nej
Ved gravedybder på ned til 2,25 meter uden anlæg skal hullet minimum afstives med klemmer, hvor der bagved er anbragt krydsfinerplader på højkant
Ja
Nej
Gravekasser behøver ikke at stå på bunden af udgravningen
Ja
Nej
Ved gravedybder på over 2,25 meter uden anlæg skal der minimum afstives med strækplanker
Ja
Nej
Gravekasser er den sikreste form for afstivning, der findes
Ja
Nej
Der må godt stå materialer og opgravet jord helt op til udgravningens kant
Ja
Nej
Se hvordan du klarede det
du fik
forkert'o'meter
rigtigt'o'meter
andre fik