Maskiner kræver respekt

Manglende instruktion og forkert brug er de vigtigste årsager til ulykker og arbejdsskader med maskiner og værktøj på byggepladsen. Hvis du er i tvivl, så læs brugsanvisningen og overhold sikkerhedsreglerne og brug kun maskiner og værktøj, som er i orden. Det gør risikoen mindre for arbejdsskader.

Alle maskiner, tekniske hjælpemidler og entreprenørmaskiner på byggepladsen skal være godkendte, CE-mærkede og ordentligt vedligeholdte. Der skal altid være en brugsanvisning på dansk, og maskinerne må kun bruges af personer, hvis de kan betjene dem på en sikker og forsvarlig måde. Vær opmærksom på, at mange maskiner ikke må bruges af unge under 18 år.