Gravearbejde kræver planlægning

Alle former for gravearbejde kræver, at en lang række forhold er i orden. F.eks. er der faste regler for, hvordan der skal stives af ved større arbejder, og hvad du skal gøre, når det ikke er muligt at stive af. Husk på, at jord er tungt og meget jord er meget tungt, så det er vigtigt, at du er opmærksom på reglerne.

Læs meget mere på
Gravearbejde – bfa-ba.dk