Forholdsregler ved håndholdte maskiner

Du skal være særlig opmærksom på forhold, hvor der er en forøget risiko for ulykker. Ved arbejde med håndholdte maskiner, skal det altid vurderes, om der er risiko forbundet med at udføre arbejdet. Husk også at:

  • Du skal være grundigt instrueret i at bruge de maskiner og værktøj, der er bedst egnet til opgaven.
  • Vær sikker på at du ikke løber en risiko ved fx at afpasse værktøjet i forhold til det materiale, som skal bearbejdes.
  • Håndholdte maskiner bør ikke bruges over skulderhøjde – brug stillads i stedet for stige ved dette arbejde.
  • Kontroller om beskyttelsesforanstaltningerne er monteret korrekt.
  • Ved støvende arbejde skal du bruge åndedrætsværn. Hvis du arbejder mere end 3 timer pr. dag, så brug luftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med turboenhed.
  • Hvis du arbejder under 3 timer pr. dag så brug filtrerende åndedrætsværn, og ellers hvor der er krav om det. Brug som minimum P2-filter.

Læs meget mere på
Elektrisk håndværktøj – bfa-ba.dk