Undersøgeren

Se filmen igennem og noter, de steder, hvor Bent E bruger håndholdte maskiner.

Overvej hvilke belastninger og gener maskinen/erne kan give.

Tænk over hvilke alternativer, der er til de håndholdte maskiner.

Tænk din egen arbejdsdag igennem og se om du evt. bruger maskiner, hvor det er unødvendigt.

Snak om mulighederne i plenum.