Test dig selv om arbejde på stilladser

du fik
forkert'o'meter
rigtigt'o'meter

Højt at flyve dybt at falde, som man siger. Når du arbejder med stilladser er det vigtigt du har helt styr på hvordan man færdes sikkert i højden. Fald fra stilladser, der er sat forkert sammen, er en klassisk årsag til ulykker.

Test dig selv og se, om du er klar til at arbejde på stilladser.

Hvis du skal opstille et stillads, som er højere end 3 meter, skal du
Først spørge arbejdslederen om lov
Have gennemført en uddannelse i at opstille netop den type stilladser
Have en til at hjælpe dig
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Når det stillads, du skal opstille, er højere end 3 meter, skal du have en uddannelse i at opstille den stilladstype. Spørg din arbejdsleder om du kan få den uddannelse, du har brug for.

Stilladskomponenter
Må godt være rustne, men ikke bøjede
Må godt være bøjede, men ikke rustne
Må hverken være bøjede eller rustne
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Stilladskomponenterne skal være helt lige og fri for rustskader. Ellers risikerer du at få bygget et stillads med svagheder og ustabile punkter, der i værste fald knækker sammen under belastningen af mandskab og materiale. Tjek derfor altid rørene

Du må først tage et nyopstillet stillads i brug når
Skilte med ibrugtagningstilladelse er hængt op ved alle opgange til stilladset
Din arbejdsleder har sagt at du godt må
Du har en kollega med
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Før et nyopstillet stillads tages i brug, skal der hænge skilte med ibrugtagningstilladelsen ved alle opgange til stilladset. Skiltene skal oplyse dig om:
Hvad stilladset er beregnet til
Dato for opstilling
Dato for eftersyn
Det samme gælder, når der er blevet lavet større ændringer på et eksisterende stillads.

Når der skal opstilles et rullestillads er det et krav at der på pladsen findes
Mindst et andet stillads, som er fast
Ekstra hjul
En brugsanvisning, som blandt andet angiver hvornår stilladset skal forsynes med støtteben
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Rullestilladser er smarte, men mere ustabile end faste stilladser. Derfor er det vigtigt, at der på pladsen findes en brugsanvisning, hvor du kan se, hvornår du skal bruge særlig sikring af rullestilladset som fx støtteben.

Der skal i øvrigt også findes brugsanvisninger for faste stilladser på pladsen.

Hjulene på et rullestillads skal kunne låses fast. Hvis et hjul ikke er fastlåst
Skal det kunne fastgøres uden brug af værktøj
Skal du tilkalde en reparatør
Skal hele stilladset tages ned, og et nyt stilles op
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Et rullestillads bliver farligt at arbejde på, så snart et hjul ikke er fastlåst. Derfor skal man i en fart kunne sætte det fast igen, og det skal man kunne gøre uden brug af værktøj.

Hvis du arbejder på et rullestillads, skal der sættes rækværk op, når stilladset er
5 meter eller derover
2 meter eller derover
Der behøves aldrig rækværk på et rullestillads
Tjek svar

Du svarede rigtigt

Du svarede forkert

Så snart et rullestillads er 2 meter skal der sættes rækværk på. Hvis arbejdsopgaven eller omgivelserne gør, at der er en særlig stor risiko for at du falder ned og slår dig, skal der faktisk rækværk på uanset højden af stilladset. Et rækværk består af:
En håndliste i 1 meters højde
En knæliste i 0,5 meters højde
Et fodbræt på min. 15 centimeter

andre fik
(16%)
(84%)