Tip en 10´er om arbejde på lift/personløfter

Udfyld kuponen og se, hvor skarp du er på sikkerheden.

Der skal altid være et nødstop på platformen på en lift
Ja
Nej
Personer fra 16 år og opefter må betjene lifte
Ja
Nej
Der skal følge en journal med liften som bl.a. fortæller om, det antal personer, den må bære og fabrikationsår
Ja
Nej
Der skal altid være en min. 1,1 meter høj indhegning rundt om en lift
Ja
Nej
Det er tilfredsstillende, hvis betjeningsknappernes funktion er beskrevet med engelsk, tysk, fransk eller dansk tekst
Ja
Nej
Hvis liften bare ikke bliver kørt højere op, end at man kan springe ned, behøver man ikke kunne betjene den fra jorden af i tilfælde af driftstop
Ja
Nej
Man skal altid have sikkerhedssele og sikkerhedsline på, når man arbejder fra en lift (undtagen hvis den kun kan løfte lodret)
Ja
Nej
En fodmand er en person, som står på jorden og kan tilkaldes, hvis der går noget galt med liften
Ja
Nej
En lift skal gennemgå et eftersyn hvert 3. år
Ja
Nej
Det er vigtigt at underlaget, som liften står på, er fast og bæredygtigt
Ja
Nej
Se hvordan du klarede det
du fik
forkert'o'meter
rigtigt'o'meter
andre fik