Spørgsmål om arbejde på lift

Hvilke farer er der generelt forbundet med at arbejde på lift?

Kan I undgå de forskellige farer? Hvordan?

Hvem kan gøre mest for din sikkerhed, når I arbejder på lift?