Spørgsmål om sikkerhed på stigen

Tror I generelt, at folk ude på byggepladserne er gode til at færdes sikkert på stiger?

Hvordan ville I selv gøre? Hvorfor?