Pas på når du skal lægge et nyt tag

Når du arbejder på et tag er det vigtigt at du har god plads at bevæge dig på og at sikkerheden er i orden. Husk f.eks. at:

  • Husk at tage højde for at du har det antal tagsten du skal bruge til tagfladen.
  • Tagfladen går op i tagstenens modulmål, f.eks. ved små ændringer af udhængenes størrelse og/eller tagets hældning samt at skæring af tagsten minimeres.
  • Arbejdet på tag, fx udvendig udskiftning af ovenlys, er omfattet af tagreglerne.
  • Der er forskellige krav til afspærring og fastgørelse (faldsikring) afhængig af arbejdets art, tagets hældning mv.
  • Hvor andet ikke er muligt, anvendes faldsikring i form af sele.