Fakta om skæring af tagsten

Skæring af tagsten skal foretages med stationære vådskæremaskiner placeret enten på stillads, terræn eller platform på lægter.

  • Alle tagsten, der skal skæres, lægges i en stens afstand fra slutplaceringen og mærkes med snor eller blyant langs retholdt.
  • Tagstenene lægges i mindre partier normalt 5 – 6 stk.
  • De mærkes med blyant enkeltvis eller efter en skabelon, der markerer hvor de skal skæres.
  • Tagstenene nummereres og transporteres hen til skæring på vådskæremaskinen.

Læs mere på
Oplægning af beton- og tegltagsten – bfa-ba.dk