Fakta om forholdsregler ved hældningstage på 15 grader eller derover

Inden arbejdet påbegyndes, skal der stilles stillads, skærm eller lignende op ved foden af taget:

  • Hvis tagfodens højde over underlaget er mere end 2 m og hvis der skal foregå arbejde/færdsel i en højde af mere end 5 m. over underlaget.
  • Hvis taget er glat, skal der anvendes tagstiger – uanset arbejdshøjden.