Lægterunderlag/taglægter

Arbejde og færdsel på taget skal kunne foregå uden fare for ned- og gennemstyrtning. Hold øje med følgende:

  • På nybyggeri må der kun foreskrives og bruges styrkesorterede T1-taglægter.
  • Ved renovering skal lægterne skal være mærkede med T1 og producentens navn.
  • Eksisterende taglægter, der ikke har den fornødne styrke, udskiftes med T1 lægter.
  • Alternativt etableres passende sikkerhedsforanstaltninger mod faren for gennemstyrtning.

Se mere.
Oplægning af beton- og tegltagsten – bfa-ba.dk