Samarbejde og trivsel = psykisk arbejdsmiljø

Problemer med det psykiske arbejdsmiljø vil ofte føre til højt sygefravær, lav produktivitet, konflikter, stor udskiftning blandt medarbejderne og dermed lavere indtjening. Symptomer som hovedpine, muskelspændinger, søvnproblemer og nervøsitet kan være advarselssignaler om, at samarbejde og trivsel ikke er i orden.

Samarbejdet

De fleste i bygge- og anlægsbranchen er afhængige af et velfungerende samarbejde. Det gælder samarbejde mellem lærlinge og svende i virksomheden, mellem ledere og medarbejdere, mellem mestre og bygherre, byggeledere, projekterede og leverandører. Hvis samarbejdet går skævt påvirker det trivsel og indtjeningen.

Arbejdsmængden/tidsplanen

Bliver arbejdsmængden alt for stor over en periode, går det ud over den faglige kvalitet og tilfredsheden med arbejdet. Frustration og konflikter kommer ofte af for meget arbejde i for lang tid. Det er vigtigt at snakke om tidsplanerne, hver gang en ny større opgave skal startes.

Planlægning og information

God planlægning af arbejdsopgaverne i den rigtige rækkefølge og helst uden afbrydelser. Det er godt for både samarbejde og trivsel.

Indflydelsen på eget arbejde

Indflydelsen på eget arbejde og muligheden for selv at tilrettelægge arbejdsdagen betyder rigtig meget for tilfredsheden med arbejdet. For stramme tidsplaner vil ofte medføre konflikter, fordi man bliver afhængig af andres arbejdstempo og forsinkelser der opstår undervejs.

Anerkendelse og respekt

Tonen i bygge- og anlægsvirksomheder kan til tider være hård. Det er vigtigt at give hinanden anerkendelse for godt udført arbejde eller hjælp til kolleger. Respekt for hinanden er vigtigt for samarbejde og trivsel, uanset om du er lærling, svend eller mester.

Åbenhed og løsningen af konflikter

Konklifter kan ikke helt undgås i byggebranchen. Ved at tale åbent om tingene kan man dog undgå mange konflikter. Spilleregler om hvordan man siger fra og sig stop, kan også være med til at løse konklifter, inden de løber løbsk.

Kriseberedskab

Hvis ulykken sker i værkstedet, på pladsen eller i trafikken, er det godt at vide, hvad man skal gøre. Et kriseberedskab kan være med til at reducere skadens omfang, og det giver tryghed for alle at vide, hvad der skal gøres i krisesituationer.

Mere om samarbejde og trivsel

BFA Bygge & Anlægs side om psykiske påvirkninger kan du læse mere om denne del af arbejdsmiljøarbejdet

Når Arbejdstilsynet spørger til det psykiske arbejdsmiljø vil disse områder være i fokus:

  • Tidspres og stor arbejdsmængde
  • Traumatiske hændelser (beredskabsplan der dækker psykisk førstehjælp i tilfælde af ulykker)
  • Mobning og seksuel chikane