Fakta om at vælge arbejdsmiljørepræsentant i hjemmevirksomheden

I hjemmevirksomheden

Når der er 10 ansatte i firmaet, skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i firmaet eller den afdeling I er tilknyttet. Alle (undtagen lærlinge) kan stille op, men hvem der kan vælges afhænger normalt af reglerne for valg af tillidsmand indenfor det pågældende overenskomstområde. Opgaver for arbejdsmiljørepræsentanten i hjemmevirksomheden er bl.a.:

  • Deltage i udarbejdelse af APV
  • Være med til indkøb af maskiner og personlige værnemidler
  • Deltage i undersøgelser af ulykker, sygefravær og arbejdsskader.