Fakta om arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den offentlige myndighed på arbejdsmiljøområdet. Opgaven er at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejde gennem:

  • Kontrol med virksomhederne og arbejdsstederne
  • Udarbejdelse af regler
  • Information om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet screener alle virksomheder. Det betyder, at alle virksomheder med ansatte får besøg af Arbejdstilsynet. Her ses efter om firmaet lever op til reglerne i arbejdsmiljøloven. Hvis der er mangler kan der foretages et mere grundigt tilsyn og virksomheden kan evt. pålægges at bruge en særlig rådgiver om arbejdsmiljø til at lave forbedringer. Screeningen resulterer i, at virksomheden tildeles en Smiley:

  • Grøn hvis arbejdsmiljøet på det tidspunkt er i orden
  • Gul, hvis virksomheden har fået et påbud eller et strakspåbud
  • Rød, hvis virksomheden har fået et forbud eller et påbud om rådgivning.

Den røde og gule smiley fjernes fra Arbejdstilsynets hjemmeside, når forholdene er bragt i orden, dog tidligst efter 6 måneder.

Arbejdstilsynet laver også tilsyn på byggepladser, enten uopfordret eller hvis nogen har tilkaldt dem. Alle kan kontakte Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet kan gribe ind overfor farlige eller skadelige forhold med vejledninger, påbud, strakspåbud eller forbud.

Læs meget mere om screening og særlige skemaer til APV på
arbejdspladsvurdering – bfa-ba.dk