Ansvar og pligter

Bygherre:

 • Bygherren har 4 opgaver, som er vigtige for sikkerheden på byggepladsen
 • Opgaverne i fællesområderne skal afgrænses i forhold til de enkelte entreprenører
 • Opgaver i fællesområderne skal koordineres
 • Vælge sikkerhedskoordinator, som skal koordinere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen og forestå sikkerhedsmøderne
 • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet
 • Udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
 • Derudover skal bygherren medvirke til, at arbejdet kan udføres forsvarligt.

Rådgiver/projekterende

 • Skal rådgive bygherren, så han kan opfylde sine pligter i henhold til AML
 • Skal sikre at projektet kan gennemføres arbejdsmiljømæssigt korrekt (En byggevirksomhed kan i nogle situationer betragtes som projekterende)
 • Skal sikre en forsvarlig rækkefølge af byggeriet – skal angive hvor der er særlige risici.

Virksomheden

 • Skal planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
 • Skal forestå sikkerhedsarbejdet i virksomheden/byggepladsen og herunder udarbejde APV,
 • Arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.

Arbejdslederen

 • Varetager virksomhedens pligter i forhold til den konkrete sag

Den ansatte/dig

 • Skal følge de anvisninger som arbejdslederen/virksomheden giver
 • Skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet – f.eks. sæt de rækværk op, som er faldet ned
 • Skal gøre arbejdslederen/virksomheden opmærksom på forhold, som kan have betydning for sikkerheden.

Leverandøren

Leverandøren af byggekomponenter og tekniske hjælpemidler, skal sikre at materialet opfylder gældende standarder og udarbejde en brugsanvisning der bla. beskriver hvordan:

 • Produktet håndteres
 • Begrænsninger i brugen
 • Vedligeholdelse

Læs meget mere på
Pligter og ansvar for arbejdsmiljø – bfa-ba.dk