Udfordreren om valg af sikkerhedsrepræsentant

Søg på nettet og find svar på disse spørgsmål:

  • Hvem kan vælges som sikkerhedsrepræsentant.
  • Hvornår skal der vælges sikkerhedsrepræsentant på byggepladsen og i firmaet?
  • Hvor lang tid vælges en sikkerhedsrepræsentant ad gangen?
  • Kan sikkerhedsrepræsentanten både være valgt i firmaet og på byggepladsen samtidigt?
  • Fremlæg for resten af holdet, hvad du er nået frem til.