Tip en 10´er om støjbegrænsning

Udfyld kuponen og se, hvor skarp du er på sikkerheden.

Du skal altid først prøve at begrænse støjen, og kun når støjbegrænsning ikke er muligt, skal du finde det rette høreværn
Ja
Nej
En støjplan er en ugeplan over, hvornår det støjende arbejde finder sted, så man så vidt muligt kan undgå at udsætte andre på arbejdsstedet for støj
Ja
Nej
Det er dig selv der er ansvarlig for at lægge en støjplan, så støjen begrænses mest muligt i dit arbejde
Ja
Nej
Faste, støjende maskiner skal så vidt muligt placeres isoleret fra de andre arbejdssteder
Ja
Nej
Du har ingen indflydelse på, hvor meget støj, der forekommer på dit arbejdssted
Ja
Nej
Du kan altid snakke med din arbejdsgiver om at få indkøbt mere støjsvage maskiner, eller om at få planlagt arbejdet så støjbelastningen bliver mindst mulig
Ja
Nej
Det er forbudt at tænke kreativt og fx bruge vintermåtter til at dæmpe støjen fra rum med støjende maskiner
Ja
Nej
Det er alene dine kollegers eget ansvar at sørge for at fjerne sig eller tage høreværn på, når du går i gang med et stykke støjende arbejde
Ja
Nej
Det er dit ansvar at fortælle en fra sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgivere, hvis du opdager, at der er unødigt belastende støj på arbejdsstedet
Ja
Nej
Små ting, som fx at lade være med at smide med tingene, spænde ting fast så de ikke rasler, og stoppe maskiner når du ikke bruger dem et øjeblik, hjælper en hel del på støjniveauet
Ja
Nej
Se hvordan du klarede det
du fik
forkert'o'meter
rigtigt'o'meter
andre fik