Hvis du får en høreskade på grund af støj, bliver din hørelse aldrig den samme igen

  • Hvis du arbejder med støj over 80 dB(A) har du risiko for at få kronisk hørenedsættelse. Jo højere støj – desto større risiko
  • En høreskade påvirker først den måde, du fx hører tale og musik – og giver dig forringet livskvalitet.
  • Når du er udsat for støj påvirkes du af Støj her og nu eller Støj over tid.
  • Med Støj her og nu kan man måle dB(A) ud for dit øre og med et samme se, om du arbejder med redskaber der larmer for meget.
  • Med Støj over tid kan man måle om dine ører gennem en hel arbejdsdag hører på for meget larm (ikke kun fra sjakbajds). Grænsen for støj er max 85 dB(A) over en hel dag på 8 timer.