Tekniske foranstaltninger der kan hjælpe dig på vej:

  • Dæmp støjen – sluk f.eks. udstyr der ikke bruges, undgå at slå metal mod metal.
  • Dæmp støjende maskiner – F.eks. ved at bruge førerhuse på entreprenørmaskiner, indkapsle bl.a. kompressorer og lydsluser.
  • Anvend mindre støjende metoder hvor det er muligt. – F.eks. sprængning/skæring i stedet for hugning med mejselhammer. Samt indkøb af materialer på fixmål, så du undgår skæring.
  • Begræns det støjende arbejde lav – f.eks. udsparringer til huller i betondæk i stedet for at hugge dem bagefter.
  • Brug værktøj og maskiner af god kvalitet – det skal støje mindst muligt.