Spørgsmål om forebyggelse af støj

Hvem har ansvaret for at begrænse støjen på arbejdspladsen?