Spørgsmål om støj og kommunikation

Kan I forestille jer situationer, hvor støjen kan udgøre en fare, fordi I ikke kan høre, hvad andre siger til jer?

Hvordan kunne de farlige situationer være undgået?

Hvorfor er det vigtigt, at man på en byggeplads kan høre hvad hinanden siger?