Pas på støvet

Støv fra byggematerialer og biologisk materiale er generende og kan give alvorlige sygdomme som eksem, allergi, stenlunger og lungekræft. Det er især de helt små støvkorn og fibre, som giver de alvorligste skader, for de kan nå helt ud i lungernes yderste forgreninger.

Støv kan minimeres med enkle huskeregler:

  • Brug materialer der støver mindre
  • Fjern støvet ved kilden
  • Brug det rigtige værktøj og udstyr
  • Gør rent
  • Undgå at sprede støvet
  • Brug værnemidler