Støv ved og boring og skæring

Boring og skæring i bygningselementer og vejbelægninger afgiver sundhedsskadeligt støv, som skal begrænses eller helt undgås – både for din egen og din kollegers sundhed. Det er specielt i forbindelse med tørskæring, brug af slagbor, slyngrensning, slibning af betongulve, betonfræsning, rilleskæring og hugning i beton, at problemet er størst.

Støvet kan bl.a. minimeres ved:

  • Bedre planlægning, så der skal bores/skæres færrest gange
  • Undgå at sprede støvet
  • Centralsug
  • Oversprøjtning med vand
  • Brug åndedrætsværn med P2-filter eller turbomaske