Hvilket åndedrætsværn?

Det er vigtigt, at du bruger værnemidler, når du arbejder med støv. Åndedrætsværn kan være støvfilter, eller maske med udskifteligt filter, eller turbomaske.

Filtre inddeles i klasser:

  • Klasse P1 beskytter i begrænset omfang mod støv. Filtret må ikke anvendes, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m3. Filtret beskytter f.eks. ikke mod asbestfibre og kvartsstøv.
  • Klasse P2 beskytter mod de fleste typer sundhedsskadeligt støv og væskeformige aerosoler, men ikke mod f.eks. bakterier og virus.
  • Klasse P3 beskytter som klasse P2 samt mod f.eks. bakterier og virus. Åndedrætsværn med partikelfilter beskytter ikke, når luften indeholder skadelige gasser eller dampe.

Hvis du arbejder mere end 3 timer med filtermaske, skal det være en turbomaske.