Sitet er udarbejdet i 2008. Siden da er links opdateret, men der kan være sket
ændringer i forhold til fakta, der ikke er med i dette site.

Arbejde i højden generelt

Sikring mod gennemstyrtning

I forbindelse med renoveringsopgaver kan den eksisterende tagkonstruktion være svækket så meget, at der er risiko for at falde igennem. Inden arbejdet undersøges det, om taget er bæredygtigt. Eventuelle mangler […]

Undersøgeren om Bent E oppe i højderne

Du skal se filmen igennem og notere på en blok, hvor mange gange Bent E udsætter sig for fare i højderne. Det kan være, fordi han ikke bruger den rigtige […]

Undgå arbejdsulykker fra højder

Arbejdsulykker sker tit ved fald fra stiger og gennem huller i dæk. Nogle få forholdsregler kan gøre risikoen for arbejdsskader og ulykker mindre. Fald fra højder kan undgås, hvis I […]

Fakta om krav til rækværker/skærme

Rækværk skal være 1 m højt og bestå af hånd-, knæ- og fodliste. Rækværket skal bl.a. kunne holde til følgende belastning midt mellem sceptrene: – Vandret belastning på 30 kg, […]

Når du som murer arbejder på stilladser

Bukkestilladser, kasser, stiger og løse konstruktionsdele m.m. må ikke bruges til at forhøje arbejdshøjden. På rullestilladser skal alle hjul være bremset under brug. Bremserne skal være lette at betjene uden […]

Spørgsmål om rækværker i højden

Hvem har ansvaret for at sætte korrekt rækværk op?

Spørgsmål om arbejde i højden

Har I selv arbejdet i højden? Hvordan?

Test dig selv om arbejde på stilladser

Højt at flyve dybt at falde, som man siger. Når du arbejder med stilladser er det vigtigt du har helt styr på hvordan man færdes sikkert i højden. Fald fra […]

Lighter årsag til ulykke

Har du selv prøvet noget lignende? – eller kender du nogen der har? Hvad gjorde I? Klik på avisoverskriften, og læs opgaven igennem sammen med en kammerat.