Sitet er udarbejdet i 2008. Siden da er links opdateret, men der kan være sket
ændringer i forhold til fakta, der ikke er med i dette site.

Arbejde på tage

VVS: Kunne det have været dig?

Klik dig gennem opgaven sammen med en kammerat. Når I er gennem alle spørgsmålene, så diskuter på holdet de farlige situationer I har oplevet i højderne.

Tækkearbejde

Tækkestole, gangbroer, byggehejs, tækkematerialer. Det er bare nogle af de redskaber du har brug for, når du arbejder som tagdækker. Du vil ofte skulle tække gamle, slidte tage, og det […]

Spørgsmål om farer ved tagarbejde

Hvem har ansvaret for at sikre dig, når du arbejder på tag?

Pas på når du skal lægge et nyt tag

Når du arbejder på et tag er det vigtigt at du har god plads at bevæge dig på og at sikkerheden er i orden. Husk f.eks. at: Husk at tage […]

Udfordringen om sikkerhed på taget

Se filmen igennem og noter hvor Bent E eller hans kolleger er i fare for at styrte ned eller igennem. Find fx ved hjælp af nettet og bfa-ba.dk løsninger på […]

Branchevejledning om tagdækning

Her kan du bl.a. læse hvilke afspærringer du skal bruge, når du arbejder på tage. Du kan også se, hvor hvilke stilladser du skal stille op, når taget hælder. Vær […]

Spørgsmål om faldsikring på tag

Er der ulemper ved at bruge sikring og afskærmning – hvilke årsager kan der være til at man ikke bruger det? Hvad skal der til for at du bruger det?

Fakta om skæring af tagsten

Skæring af tagsten skal foretages med stationære vådskæremaskiner placeret enten på stillads, terræn eller platform på lægter. Alle tagsten, der skal skæres, lægges i en stens afstand fra slutplaceringen og […]

Fakta om stilladser til tagarbejde

Anvendes der stillads, må stilladsdækket højst være placeret 1/2 m under tagfoden, og stilladset skal være forsynet med rækværk. Der skal ved tagfoden opsættes en skærm, net eller lignende, som […]

Fakta om forholdsregler ved hældningstage på 15 grader eller derover

Inden arbejdet påbegyndes, skal der stilles stillads, skærm eller lignende op ved foden af taget: Hvis tagfodens højde over underlaget er mere end 2 m og hvis der skal foregå […]

Fakta om stå og støttetrin

For at sikre gode arbejdsstillinger kan der anbringes trin på lægterne. Der findes også arbejdsborde, som kan bruges til placering af materialer/tagsten og maskiner. Disse arbejdsborde kan køres vandret på […]

Lægterunderlag/taglægter

Arbejde og færdsel på taget skal kunne foregå uden fare for ned- og gennemstyrtning. Hold øje med følgende: På nybyggeri må der kun foreskrives og bruges styrkesorterede T1-taglægter. Ved renovering […]

Branchevejledning om opsætning af beton og tegltagsten

Når du skal opsætte beton og tegltagsten kan du komme ud for mange farlige situationer, hvor det er vigtigt at vide hvad du skal gøre. Du skal f.eks. altid skære […]

Tip en 10’er om taghældning og sikkerhed

Udfyld kuponen og se, hvor skarp du er på sikkerheden.